Izobraževanja

V današnji informacijski dobi je ozaveščenost o informacijski varnosti še vedno velik problem in eden izmed najbolj pogostih razlogov za neželene vdore v informacijske sisteme podjetij, kar lahko povzroči izjemno visoko finančno, poslovno in infrastrukturno izgubo.

Veliko podjetjih ne vlagajo dovolj (ali pa sploh ne) v znanje in ozaveščenost svojih zaposlenih o najbolj pogostih tveganjih in napadih na internetu. Raziskave kažejo, da je večina vdorov v omrežja podjetij danes še vedno neposredna posledica neozaveščenosti zaposlenih.

To se zgodi v obliki zagona zlonamerne programske opreme na poslovnem računalniku, odpiranje in/ali izpolnjevanje lažnih ali ponarejenih spletnih strani (ti. phishing), oddajanje zaupnih podatkov nepooblaščenim osebam preko elektronske pošte (email spoofing) in še precej drugih. Veliko takih vdorov bi bilo možno preprečiti, če bi podjetja primerno izobraževala svoj kader o vsaj najbolj pogostih grožnjah, ki jih lahko zasledimo na spletu.

Izobraževanja

 

V veliki meri še vedno prevladuje mentaliteta, da gre tukaj za strošek, ki je nepomemben za delovanje podjetja, vendar pa gre za strošek, ki je vsekakor vredna naložba (pravzaprav nujna), če upoštevate dejstvo, da če bi se vdor v podjetje dejansko zgodil, lahko tvegate izgubo vseh podatkov, zaplenitev vašega celotnega IT sistema pod zahtevo za izplačilo visokih odkupnin, da bi vam le te vrnili (ti. ransomware). Statistike kažejo, da bo spletni kriminal v prihajajočih letih samo še naraščal, zato bo ustrezno izobraževanje postajalo vse bolj nujno.

V podjetju SturmIT vam nudimo celovita izobraževanja o informacijski varnosti, ki bi jih moralo organizirati vsako podjetje. Na voljo so vam tako izobraževanja za novo-zaposlene osebe kot tudi letna celovita izobraževanja, ki so namenjena vsem zaposlenim, ki opravljajo delo na računalniku. 

 

Zakaj izobraževanja?

 • Zaščita podjetja ter posameznika pred neželenimi vdori.
 • Grajenje samostojnega razmišljanja o varnosti.
 • Povečana produktivnost zaposlenih zaradi boljšega razumevanja IKT.
 • Hitro in učinkovito ukrepanje v primeru incidenta. 
 • Promovira medsebojno sodelovanje zaposlenih pri odkrivanju napadov. 
 • Izogibanje morebitnim kaznim povezanimi z varovanjem podatkov (GDPR).
 • Razbremenitev IT osebja.
 • Odprava nepotrebnih skrbi in zapletov povezanimi z varnostjo. 

Vsebina izobraževanj

 • Prepoznavanje najbolj pogostih vrst napadov.
 • Rokovanje z zaupnimi podatki in varovanje gesel.
 • Osnove GDPR.
 • Varna uporaba e-pošte.
 • Nevarnosti ob uporabi spletnih storitev.
 • Nevarnosti ob uporabi brezžičnih omrežij in mobilnih naprav.
 • Socialni inženiring. 
 • Fizični dostopi.
 • Vpeljava varnostnih politik in dobrih praks v podjetju.
 • Pomembnost stalnega izobraževanja.
 • Praktična demonstracija napada.
 • Odziv ob incidentu informacijske/kibernetske varnosti.

Nudimo vam naslednja izobraževanja:

Individualno izobraževanje je namenjeno posameznikom ter novo zaposlenim v podjetju. V izobraževanju bodo predstavljene osnovne teme, ki jih mora poznati vsak zaposleni za varno delo z računalnikom in IKT opremo.

Predvideno trajanje individualnega izobraževanje je 60 minut.

Cena: Cena individualno izobraževanje je 80€ 70€ (brez DDV – nismo davčni zavezanec).

Letno izobraževanje je namenjeno za vsa podjetja, katera želijo poglobiti znanje svojih zaposlenih na področju informacijske varnosti. Priporočilo je, da se takšno celovito izobraževanje izvede enkrat na leto za vse zaposlene hkrati oz. v skupinah, če gre za veliko podjetje.

Pri letnem izobraževanju bodo obravnavane vse teme predstavljene v zgornjem seznamu, ter še novosti in novi načini napadov, ki so se pojavili na spletu v zadnjem letu.

Predvideno trajanje letnega izobraževanje je od 120 do 180 minut, odvisno od sodelovanja udeležencev ter njihovih vprašanj. 

Cena: Cena letnega izobraževanja je odvisna od števila udeležencev. Za več informacij nas kontaktirajte.

Izobraževanje za IT strokovnjake je namenjen zaposlenim v IT, kateri skrbijo za informacijsko varnost v podjetju. Namenjen je predvsem podjetjem, kateri nimajo zaposlenega strokovnjaka za informacijsko varnost. Na izobraževanju bodo dobili poleg vsebin opisanih na zgornjem seznamu še konkretne napotke in nasvete kako praktično izboljšati varnost celotne IKT infrastrukture v podjetju in s tem zagotovijo bistveno boljšo varnost v podjetju. 

Na voljo sta vam 2 možnosti izvedbe: osnovno in napredno. Osnovni vključuje teoretično izobraževanje, napredni pa vključuje še praktični pregled stanja in predlaganje konkretnih rešitev za vašo individualno stanje informacijske varnosti v podjetju. 

Predvideno trajanje osnovnega izobraževanje je 120 minut, naprednega pa 120 minut + praktični pregled, katerega dolžino lahko določimo šele po dogovoru. 

Cena: Cena osnovnega izobraževanje je 300€ 250€ na osebo (brez DDV – nismo davčni zavezanec). Cena naprednega izobraževanja pa se določi po dogovoru. 

 

Pošljite nam povpraševanje

Vaše povpraševanje nam lahko pošljete preko spodnjega obrazca in skupaj bomo našli rešitev, ki Vam bo kar najbolje ustrezala.

  Strinjam se s politiko varovanja osebnih podatkov.